Sıkça Sorulan Sorular

Dernek faaliyetlerine katılmak için Dernek Üyesi olmak zorunlu değildir. Fakat bazı istisnalar dışında tüm Dernek faaliyetleri, Dernek Üyelerine mahsus ayrıcalıklar içerir. Örneğin kontenjan sınırı bulunan etkinliklerde Dernek Üyelerine bu sınır uygulanmaz, ücretli faaliyetlerden Dernek Üyelerinin indirimli yararlanması öngörülür… Dernek Üyesi olmak, Dernek faaliyetlerinden avantajlı ve öncelikli yararlanma ayrıcalığını yaşatır. Ayrıca faaliyetlerin belirlenme, tasarlanma ve uygulanma aşamalarına yalnızca Dernek Üyeleri katılabilir.

Dernek Üyeliği, üyenin kendi talebiyle sonlandırıldıysa üyelik işlemlerinin tekrar edilmesi gerekmektedir. Bu halde, disiplin cezası veya Yönetim Kurulu ya da Genel Kurul şerhi olmadığı sürece üyeliğe geri dönmenin önünde engel bulunmamaktadır. Ancak her halde üyelik başvurularının Dernek Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmesi esastır.

Dernek Yönetim Kurulu’nun ilke uygulaması gereği Dernek Tüzüğü yayınlanmamakta ve yayımlanmamaktadır. Üyelik başvurusunun ve üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi sırasında Dernek Tüzüğü, başvuru sahipleriyle şahsen paylaşılmaktadır.

Derneğin hiçbir kurum, kuruluş, makam, alt veya üst yönlendirmeyle, özellikle siyasi oluşumlarla organik ya da inorganik bağı bulunmamaktadır. Marmara Hukuk Derneği, Kadıköy Kent Konseyi üyesidir ve Konsey Tüzüğü’nde de belirtildiği üzere Konsey Üyeliği, bir ilke veya faaliyet şablonu içermemektedir. Bu üyelik, sadece Kadıköy ilçesindeki seçkin sivil toplum kuruluşlarının ve temsilciliklerin birbiriyle aktif bir ilişki içinde olmasını sağlamakta; yalnızca bu niteliği barındırmaktadır.