Akademik Kurul

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi akademisyenlerinden oluşan Akademik Kurul, Dernek Yönetim Kurulu’na danışmanlık yapmaktadır.

Prof. Dr. Gül

Üstün

MÜHF İdare Hukuku A.B.D. Başkanı


Prof. Dr. Osman Gökhan

Antalya

MÜHF Medeni Hukuk A.B.D. Başkanı


Prof. Dr. Sibel

İnceoğlu

MÜHF Anayasa Hukuku A.B.D. Başkanı


Prof. Dr. Osman

Doğru

MÜHF İnsan Hakları Hukuku A.B.D. Başkanı


Doç. Dr. İbrahim

Aşık

MÜHF Medeni Usul ve  İcra İflas Hukuku A.B.D.


Doç. Dr. Mehmet Emin

Alşahin

MÜHF Ceza ve Ceza Usul Hukuku A.B.D.


Doç. Dr. Murat

Topuz

MÜHF Medeni Hukuk A.B.D.


Doç. Dr. Mustafa

Erkan

MÜHF Milletlerarası Özel Hukuk A.B.D.


Dr. Öğr. Üyesi Canan

Ünal

MÜHF İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku A.B.D.


Dr. Öğr. Üyesi Gökçe

Gökçen

MÜHF Anayasa Hukuku A.B.D.


Dr. Öğr. Üyesi Sabah

Altay

MÜHF Medeni Hukuk A.B.D.