MARMARA HUKUK DERNEĞİ

Marmara Hukuk Derneği'nin ana ilkeleri birliktelik, gelişmişlik ve saygınlıktır. Bu ilkeler ekseninde hedeflenen olgular, "Haydarpaşa Kültürü" mottosuyla ifade edilir.

“HAYDARPAŞA KÜLTÜRÜ”

İlkelerimiz

Marmara Hukuk Derneği, 27 Kasım 2014 tarihinde Marmara Hukuk Camiası’nın dokuz mensubu tarafından, İstanbul Valiliği’ne bağlı olarak kurulmuştur. 2007 yılından bu yana Marmara Üniversitesi’ne ve Hukuk Fakültesi’ne bağlı olarak faaliyet gösteren bir öğrenci kulübü olan Marmara Hukuk Kulübü’nün 2014 yılındaki yönetim kadrosu, Kulüp ve Fakülte gelenekleri ve birikimi üzerine gerçekleştirdikleri yoğun çalışmalar neticesinde Derneğin bugünkü ana hatlarını çizmiş ve ilkelerini belirlemiştir.

Derneğin kuruluş çalışmaları sırasında İngiltere, İskoçya, Almanya, Avusturya ve Çekya başta olmak üzere pek çok ülkede modern üniversite birliği modelleri ile geniş kapsamlı sivil toplum organizasyonları yerinde incelenmiş; Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Milleti’nin gelenekleri ve yasaları göz önüne alınarak özgün bir sivil toplum kuruluşu modeli ortaya çıkarılmıştır.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mensupları, mezunları ve öğrencileri arasında aktif bir iletişim ve gelişim ağı oluşturmak; bu doğrultuda gerçekleştirilen faaliyetlerle saygın bir camia niteliğine bürünmek Marmara Hukuk Derneği’nin temel hedefidir. Söz konusu hedef ve bu hedefi doğuran vizyon, Derneğin kurulduğu ilk günden itibaren “Haydarpaşa Kültürü” mottosuyla ifade edilmiş ve edilmektedir.

Birliktelik, gelişmişlik ve saygınlık Derneğin ana ilkelerini oluşturmakta ve Dernek çalışmaları her zaman büyük bir hassasiyetle bu prensipler gözetilerek ve pekiştirilerek kurgulanmaktadır.

Marmara Hukuk Derneği, üç ilde yüzlerce üyesi ve gönüllüsüyle faaliyet gösteren etkin, bağımsız ve güçlü bir sivil toplum kuruluşudur.

Kurucular

Kurucular

Marmara Hukuk Derneği 2014 yılında Doğan Çağdaş Aksakal, Orhan Özmutlu, Alper Özgür Kök, Yağız Ersöz, Özge Şentürk, Murat Uğur, Y. Hazal Aydoğan, Ecenur Barutçu ve Ülkü Çağla Erdi tarafından kurulmuştur.

Yönetim Şekli

Yönetim Şekli

Dernek Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu iki yılda bir, Genel Kurul toplantılarında, Dernek Üyelerinin katıldığı gizli oy ve açık sayım ilkesiyle düzenlenen seçimlerle belirlenmektedir. Dernek organları, bilhassa Yönetim Kurulu; hiçbir kurum, kuruluş, makam, alt veya üst yönlendirmeye bağlı olmayıp tamamen bağımsız, tarafsız ve özgün niteliğe sahiptir.

Dernek Üye İlişkileri

Dernek Üye İlişkileri

Dernek Üyeleri, Dernek faaliyetlerinin tamamına istedikleri sürece ve diledikleri ölçüde katılmakta; faaliyetlerin görüşülme, tasarlanma ve uygulanma aşamalarında rol almaktadırlar. Tüm bu süreç ve aşamalarda Üyeler, Dernek Yönetim Kurulu tarafından koordine edilmektedir. 2019 yılının sonu itibariyle Marmara Hukuk Derneği, 700'ü aşkın üyeye ulaşmış ve Dernek faaliyetlerini aktif olarak düzenleyen üyeleri ifade eden 100'ü aşkın Dernek Gönüllüsü'ne sahiptir.

Etkinlikler

Etkinlikler

Marmara Hukuk Derneği eliyle akademik, mesleki, kültürel, sanatsal ve sosyal etkinlikler yıl boyunca oluşturulup Marmara Hukuk Camiası mensupları başta olmak üzere ve tüm hukukçularla buluşturulmaktadır. Etkinlikler genellikle bir veya birkaç günle sınırlı, süreli nitelikte organize edilmektedir. Marmara Hukuk Derneği, 2014-2019 arasında geçen 5 yılda 350'e yakın etkinlikte binlerce hukukçuya ev sahipliği yapmıştır.

Projeler

Projeler

Dernek projeleri, etkinliklerden farklı olarak uzun süreli ve daha çok soyut organizasyonlarla hayata geçirilen faaliyetlerdir. Projelerin kategorik çeşitliliği daha fazla olup sürekli bir gelişimi hedeflemesi söz konusudur. Dernek Üyelerine mahsus şekilde nitelendirildiği gibi tüm hukukçulara dönük projeler de çoğu zaman Dernek eliyle oluşturulmakta ve hayata geçirilmektedir.

Sosyal Sorumluluk

Sosyal Sorumluluk

Marmara Hukuk Derneği her ne kadar Marmara Hukuk Camiası yararına özgülenmiş hedefleri ve vizyonu doğrultusunda faaliyetlerde bulunsa da sosyal sorumluluk ve toplumsal bilinç olgularını ihmal etmemektedir. Hatta Derneğin kuruluşunu takip eden ilk faaliyeti, ilgili dönemde maden faciasıyla sarsılmış olan Manisa'nın Soma ilçesindeki bir ilkokula bilgisayar sınıfı kurmak olmuştur. Dernek Üyeleri, pek çok sosyal sorumluluk çalışmasını belirli aralıklarla düzenlemektedir.

26000
+
Faaliyet Katılımcısı
350
+
Faaliyet
700
+
Dernek Üyesi
100
+
Dernek Gönüllüsü
MARMARA HUKUK DERNEĞİ

Yönetim Kurulumuzun
Mesajı

Web sitemizi ziyaret eden değerli misafirlerimiz;

Marmara Hukuk Derneği çalışmalarını takip ederek, bu çalışmalara katılarak ve çalışmaların hazırlanma aşamalarına dahil olarak hem kendinize hem çevrenize hem de Derneğimize büyük katkılar sunabilirsiniz.

Derneğimiz her zaman Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mensupları, mezunları ve öğrencileri başta olmak üzere hukukçular yararına ve eğilimlerine dönük, özgün, vizyonlu çalışmaların merkezi olmuştur ve olmaya devam edecektir.

MHD; modern, vizyoner, altyapısı güçlü ve özgürlükçü faaliyetler ile çalışmaların üretildiği demokratik ve bağımsız bir sivil toplum kuruluşudur. Hepinizi Dernek Üyesi olmaya ve aramıza katılmaya davet ederiz!